ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα για συνεργασίες και χορηγίες χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.

Παλληκαρίδη 51
Αθήνα, 11363

theyoungquill@gmail.com
+30 6979111413 / +30 6946 530887

Ωρες Επικοινωνίας: 10:00 – 18:00